Jakie płyną korzyści z kupowania i wspierania polskich produktów oraz polskich dostawców?

argumenty dla konsumentów i przedsiębiorców

Kupując produkt zaprojekowany i wyprodukowany w Polsce zwiększamy swoje wynagrodzenia, a tym samym naszą zamożność.

Jak to się dzieje:

1. Kupując polskie produkty i usługi utrzymujemy obecne i tworzymy nowe miejsca pracy w Polsce. Wybierając produkty zagraniczne, tworzymy miejsca pracy za granicą.

To teraz szczególnie ważne, ponieważ według prognoz Komisji Europejskiej w tym roku poziom bezrobocia w naszym kraju zwiększy się ponad 2-krotnie (wzrośnie bardziej niż w wielu bogatszych od nas krajach zachodnich) i tysiące Polaków straci pracę.

2. Kupując polskie produkty powodujemy, że polskie przedsiębiorstwa mają szanse osiągnąć korzyści z tytułu efektu skali. Dlatego mogą one taniej produkować i sprzedawać swoje produkty. Korzystają na tym polscy konsumenci, otrzymując dostęp do wysokiej jakości produktów w optymalnej cenie oraz polskie firmy, którym łatwiej jest konkurować na arenie międzynarodowej z konkurentami z Chin, Ameryki.

Trwała działalność międzynarodowa może być prowadzona tylko i wyłącznie przez firmy globalne, które posiadają wystarczająco duży efekt skali i siłę marki.

Tylko firmy o takim zasięgu generują największe zyski i sprawiają, że jest możliwy rozwój mniejszych firm. W polskich firmach kapitał przypadający na jednego zatrudnionego jest kilka razy mniejszy, w porównaniu z kapitałem przypadającym na jednego pracownika w firmach z państw Europy Zachodniej. Często proporcje te są nawet zbliżone do różnic w średnich wynagrodzeniach, czyli czterokrotne. Taka dysproporcja ma miejsce szczególnie w branżach, w których duże znaczenie ma efekt skali.

3. Kupując rodzime produkty i usługi od rodzimych firm tworzymy nie tylko tanie miejsca pracy przy linii montażowej (jak w przypadku większości inwestorów zagranicznych), ale także specjalistyczne i wysokopłatne miejsca pracy w działach badań i rozwoju, projektowania, technologii, marketingu, finansach, komórkach zarządczych.

Szczególnie ważne są miejsca pracy w przemyśle, bo są one na ogół lepiej płatne i trwalsze niż w usługach. Jeżeli zależy nam na przyszłości naszej i naszych dzieci oraz na tym, aby nie musiały emigrować do innych krajów w poszukiwaniu pracy i lepszego życia,

powinniśmy kupować polskie produktu. Zauważmy, że najlepiej płatne miejsca pracy są zawsze w centralach firm mieszczących się w ich krajach macierzystych. Dlatego powinniśmy dbać o rozwój polskich, rodzimych firm.

4. Kupując produkty rodzimych firm dajemy im szansę na rozwój. Dzięki silnej pozycji na rynku krajowym i wsparciu rodzimych konsumentów, polskie firmy mogą rozszerzać działalność za granicą. Nadwyżka eksportu nad importem powoduje napływ kapitału do naszego kraju, a tym samym wzrost zamożności obywateli.

Często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze codzienne konsumenckie wybory mają ogromny wpływ na kondycję polskiej gospodarki. Decydując się na zakup importowanych produktów, wspieramy zagranicznych producentów, a przez to inne wspólnoty ekonomiczne. Pozbawiając nasze lokalne firmy kapitału, zmniejszamy ich możliwości rozwoju, zamykamy im drogę do gospodarczego sukcesu, a tym samym ograniczamy sobie szanse na wyższe wynagrodzenia. Każdy rodzimy producent, nawet ten najmniejszy, wytwarzając produkty i usługi przyczynia się do wzrostu dobrobytu w Polsce. Oferowane przez niego produkty redukują bowiem konieczności importu dóbr i usług z zagranicy. Z kolei zakup wyrobów lokalnych firm w większym stopniu przyczyni się do wzrostu PKB, a tym samym wynagrodzeń, niż zakup produktów z importu.

5. Kupując polskie produkty umacniamy polskie firmy i kreujemy silne polskie marki. Posiadając silne marki, rozpoznawane przez klientów, nasze przedsiębiorstwa są silniejsze i są w stanie konkurować z firmami zagranicznymi.

Pomimo, że wartość polskiego eksportu w produkcji mebli zbliża się do poziomu 47 mld zł, co daje polskim producentom drugie miejsce w Europie i trzecie na świecie, to nie mamy swoich marek. Jesteśmy głównie podwykonawcami globalnych koncernów, co sprawia że wartość dodana ze sprzedanych produktów pozostająca w Polsce jest stosunkowo niewielka. Dodatkowo produkując pod obcą marką firma staje się zakładnikiem właściciela marki, który w każdej chwili może zmienić producenta na innego….

6. Działalność eksportowa i korzyści skali pozwalają rodzimym firmom tworzyć innowacyjne produkty, za które klient, również zagraniczny jest w stanie więcej zapłacić. To poprawia rentowność polskich firm oraz umacnia ich pozycję rynkową, a w konsekwencji do naszej wspólnoty ekonomicznej napływa więcej kapitału tworzącego naszą zamożność.

Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i wynalazkom przedsiębiorstwa mogą zdobywać przewagę konkurencyjną i oferować swoje produkty drożej nie tylko w rodzimym kraju, ale i za granicą. Za nowatorskie, nieznane wcześniej

rozwiązania klienci są w stanie więcej zapłacić, co powoduje, że bogaci się zarówno firma, jak i wspólnota ekonomiczna, do której ta firma należy. Dzisiaj produkty mało zaawansowane technologicznie i odbiegające innowacyjnością od konkurencji automatycznie przegrywają swą atrakcyjnością.

7. Kupując polskie produkty i usługi zwiększamy wpływy do budżetu Polski z podatków. Polepszamy tym samym jakość usług świadczonych przez Państwo na rzecz obywateli takich jak: edukacja, służba zdrowia, świadczenia emerytalne i socjalne, infrastruktura, służby ochrony obywateli.

Działając i produkując w Polsce, nasze firmy zapewniają naszemu państwu i samorządom większe wpływy z podatków niż w przypadku firm importujących towary do Polski. Płacą np. większy podatek od nieruchomości i zatrudniają więcej osób, które też zasilają płaconymi przez nie podatkami, budżet państwa i budżety samorządów.

Zagraniczne koncerny działające w Polsce często unikają płacenia podatków w naszym kraju. Ich polskie oddziały na ogół nie tworzą nowych technologii, innowacji, nie ma w nich centrów badawczo-rozwojowych. Technologie powstają w ich centralach i stamtąd są ściągane. To jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego Polska wciąż tak odstaje od bogatych krajów zachodnich, dużo mniej niż one wydaje na prace badawczo-rozwojowe, ma dużo mniejszy od nich udział w produkcji i eksporcie produktów wysoko zaawansowanych technologicznie, co wprost przekłada się na gospodarkę i jej rozwój.

8. Kupując polskie produkty i usługi zwiększamy wpływy do budżetu Polski, a tymsamym zwiększamy ilość środków przeznaczanych na funkcjonowanie instytucji utrzymywanych z budżetu Państwa. W ten sposób dbamy o godne wynagrodzenia w służbie zdrowia, edukacji itd.

To, ile pieniędzy trafi do budżetu państwa, zależy w dużej mierze od wysokości naszych

zarobków. Im więcej wytworzymy (PKB/os.), tym więcej zarobimy i wydamy. Wtedy więcej zapłaconych przez nas podatków trafi do państwowej kasy. Największy udział w budżecie mają tzw. podatki pośrednie, związane z konsumpcją, przede wszystkim podatek od wartości dodanej, czyli VAT, który płacimy, dokonując niemal każdego zakupu.

9. Kupując rodzime produkty przyczyniamy się do powstania polskich silnych firm globalnych.

Jeśli będziemy mieli dużo firm globalnych, to dzięki takiej firmie na jedno miejsce pracy przypada do 5 miejsc pracy u poddostawców i mniejszych firm. To z kolei sprzyja pojawieniu się przestrzeni gospodarczej dla tzw. biznesu wtórnego, który na danym rynku o te pieniądze między sobą konkuruje. Rodzime firmy globalne są też dostawcami zleceń dla małych firm i średnich podmiotów, które z nimi kooperują. Można przyjąć, że firmy globalne, oprócz tych miejsc pracy, które generują we własnych oddziałach, drugie tyle tworzą u swoich dostawców. W naszym kraju ilość rodzimych firm globalnych jest

niewielka. Z kolei zagraniczni inwestorzy często kooperują z podmiotami z własnych krajów dbając o ich zamożność.

10. Kupując rodzime produkty i budując własne silne firmy globalne zapewniamy sobie bezpieczeństwo i stabilność w sytuacjach kryzysowych.

Globalizacja i rewolucja informacyjna przyczyniły się do powiązania świata coraz ściślejszymi sieciami wzajemnych zależności. Obok szans pojawiły się jednak nowe wyzwania, ryzyka i zagrożenia. Dzisiaj w dobie kryzysu gospodarczego widzimy jak ważna jest niezależność różnych sektorów naszej gospodarki. Przykładem dzisiaj mogą być maseczki ochronne. Polska musiała czekać na olbrzymie zamówienie z Chin, ponieważ sama nie była w stanie się zabezpieczyć ze względu na brak produkcji krajowych.

Te wszystkie zależności będzie łatwiej zrozumieć, jeśli poznamy mechanizmy gospodarki globalnej oraz takie pojęcia jak: wartość dodana, relacje PKB a wynagrodzenia, efekt skali, koszty korporacyjne, struktura kosztów jednostkowych w cenie produktu, biznes aortowy biznes wtórny, struktura przychodów i wydatków budżetu państwa. Znajomość tych mechanizmów pozwala na zbudowanie kapitału społecznego, który pomnaża nasze bogactwo.

Wszystkie te pojęcia zostały szczegółowo wyjaśnione w raportach Fundacji pt. Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się 4 razy więcej niż u Nas? oraz Polska Globalnie

YouTube