Fundacja Pomyśl o Przyszłości

ul. Węgierska 146 c

33-300 Nowy Sącz

tel. 48 18 4140165

email: biuro@pomysloprzyszlosci.org

Projekt Zamożna Polska to przedsięwzięcie Fundacji Pomyśl o Przyszłości (pomysloprzyszlosci.org), współfinansowane z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – PROO.
Fundacja Pomyśl o Przyszłości została założona w 2010 r. Fundatorami Fundacji są polskie firmy, które osiągnęły sukces za granicą lub w konkurowaniu z zagranicznymi koncernami. Celem Fundacji jest podejmowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju, głównie poprzez budowanie kapitału społecznego w Polsce, jak i wśród Polaków za granicą.
Jedną z pierwszych jej inicjatyw było opracowanie, opublikowanie i ciągła dystrybucja raportu pt. „Wspólnie budujmy naszą zamożność, czyli dlaczego w Polsce zarabiamy cztery razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej?”
W raporcie przedstawiono potencjalne rezerwy rozwoju gospodarczego naszego kraju. Przytoczone, w 21 powodach, treści nie są tylko diagnozą aktualnej kondycji polskiej gospodarki, ale również odpowiadają na pytanie – co zrobić, aby Polska i każdy jej mieszkaniec byli zamożniejsi.
Na to pytanie odpowiada też, choć w nieco odmienny sposób, inny raport Fundacji, pt. „Polska globalnie. Jak wyjść z pułapki średniego rozwoju?”
Fundacja stworzyła także serwis Polskiemarki.info, który jest katalogiem polskich (mających polskich właścicieli) firm i marek. Prowadzimy również kanał o gospodarce na YouTube, pod nazwą „To Ty decydujesz”.

YouTube