21

ZaMożnaPolska - poziom 3

Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Odpowiedz na pytania, masz 45 minut.

Informacje

1 / 15

Średnie wynagrodzenie w kraju jest wysokie jeśli w danym kraju:

2 / 15

Działalność firm globalnych:

3 / 15

Wartość pracy w centrach zarządzania firm globalnych:

4 / 15

Dług publiczny w przypadku Polski:

5 / 15

Do krótkotrwałych rezerw rozwoju gospodarczego zaliczamy

6 / 15

Do krótkotrwałych rezerw rozwoju gospodarczego zaliczamy:

7 / 15

Do długotrwałych i stabilnych czynników rozwoju gospodarczego zaliczamy:

8 / 15

Polskie przedsiębiorstwa:

9 / 15

Efekt skali polega na:

10 / 15

Które z polskich mediów polecają przeczytanie raporu: ,,Wspólnie budujmy naszą zamożność”?

11 / 15

Jak definiujemy PKB od strony konsumpcyjnej:

12 / 15

Jeśli bezrobocie w Polsce spadnie poniżej 5%, to o ile zwiększą się wynagrodzenia w Polsce?

13 / 15

Co jest następstwem występowania w danym kraju dużej liczby firm globalnych?

14 / 15

Co to jest dywidenda?

15 / 15

W jakich przypadkach sprzedanie polskich firm zagranicznemu inwestorowi jest uzasadnione?

YouTube