27

ZaMożnaPolska - poziom 2

Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Odpowiedz na pytania, masz 45 minut.

Informacje

1 / 15

W latach 90 inwestorzy zagraniczni otrzymali w Polsce lepsze warunki do prowadzenia firm niż rodzimi przedsiębiorcy ponieważ:

2 / 15

Polska wartość dodana w produkcie:

3 / 15

W centrach zarządzania spółek globalnych powstają miejsca pracy związane:

4 / 15

O wysokości zarobków w danym kraju decyduje:

5 / 15

Przedsiębiorstwa państwowe:

6 / 15

Dziura budżetowa to potoczne określenie:

7 / 15

Efekt skali polega na tym, że:

8 / 15

Mając na uwadze wzrost gospodarczy kraju polityka rządu względem inwestorów zagranicznych:

9 / 15

Kupowanie produktów wyprodukowanych w Polsce przez zagraniczne firmy:

10 / 15

Jednym z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego dla polskich przedsiębiorstw jest:

11 / 15

Jaki czynnik wpływa na to, że dzisiaj system prawny jak i procedury utrudniają działalność gospodarczą:

12 / 15

Ile potencjalnych rezerw wzrostu gospodarczego naszego kraju zostało opisanych w raporcie „Wspólnie budujmy naszą zamożność”?

13 / 15

Jakie kraje przeżywają wieloletni kryzys gospodarczy?

14 / 15

Na jakiej stronie znajdziemy informację, że konkretna firma jest firmą rodzimą?

15 / 15

Rozwojowi gospodarczemu naszego kraju sprzyja:

YouTube