110

ZaMożnaPolska - poziom1

Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Odpowiedz na pytania, masz 45 minut.

Informacje

1 / 15

Firmy globalne

2 / 15

Import produkcyjny (zaopatrzeniowy) to:

3 / 15

Import konsumpcyjny to:

4 / 15

Przepisy unijne ograniczające rozwój nowo przyjętych krajów to:

5 / 15

Co stanowi o sile danej gospodarki:

6 / 15

Jakie czynniki zdecydowały, że w Polsce brakuje firm z biznesu podstawowego:

7 / 15

Stosowanie w Polsce prawa często nie uwzględnia interesu:

8 / 15

Co stanowi największą wartość dla Polski:

9 / 15

Co powoduje migracja zarobkowa polskiego społeczeństwa?

10 / 15

Dlaczego rodzimy producent przyczynia się do wzrostu dobrobytu w Polsce?

11 / 15

W odniesieniu do przeprowadzonych badań na co najbardziej zwracamy uwagę przy zakupie produktów:

12 / 15

Zaufanie ustawodawcy do obywateli przejawia się w tym, że

13 / 15

Skutkiem istnienia szarej strefy dla gospodarki jest:

14 / 15

Szara strefa:

15 / 15

Wszystkie formy działalności gospodarczej, których osiągane z legalnej działalności dochody ukrywane są w całości lub części przed urzędami skarbowymi nazywamy mianem:

YouTube