Korzyści wynikające z efektu skali są szczególnie widoczne w przypadku zaistnienia zależności pomiędzy biznesem prorozwojowym (pierwotnym) a wtórnym. Pojęcia zostały wprowadzone i wytłumaczone w raporcie w celu lepszego zrozumienia mechanizmów gospodarczych. O biznesie podstawowym możemy mówić wtedy, gdy firma reprezentująca daną branżę realizuje kontrakt zagraniczny- wytworzone przez nią produkty i usługi sprzedawane są klientom zagranicznym. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo sprzedaje inwestycję innej firmie z danej wspólnoty ekonomicznej, np. krajowej, która następnie importuje dobra konsumpcyjne mówimy o biznesie wtórny.

Dlaczego tak się dzieje?

Biznes pierwotny umożliwia napływ kapitału do wspólnoty ekonomicznej, umożliwiając rozwój MŚP, które oferują swoje towary tylko rodzimym konsumentom. Jest to fundament do transferu danego dobra konsumpcyjnego za granicę. Rodzima firma rośnie w siłę i zaczyna realizować efekt skali kiedy osiągnięcie konkurencyjność na międzynarodowych rynkach. Aby tak się stało poprzez działanie lokalne osiąga globalność. Wtedy dochodzi do biznesowego clue, umożliwiającego rozwój gospodarczy danego kraju. Zatem biznes pierwotny pełni kluczową rolę w zapobieganiu gospodarczej stagnacji i antyrozwoju.

Jednym z największych wyzwań biznesu podstawowego jest osiągnięcie wysokiej konkurencyjności międzynarodowej, ponieważ firmy reprezentujące ten typ biznesu muszą konkurować z zagranicznymi przedsiębiorcami. Rozwój takiej firmy musi być stabilny i zewnętrznie wspierany- jej upadek spowoduje zmniejszenie wartości dodanej w danym kraju. Jej miejsce zajmie zagraniczna „gruba ryba”, której działalność spowoduje obniżenie PKB. Firmy z sektora podstawowego działają jak klaster, w oparciu o kooperacje i efekt synergii. Biznes jednego gracza nakręca biznesowe korzyści następnych, dając im możliwość rozwoju, iwestycji oraz eksportu wytworzonych dóbr konsumpcyjnych poza granice kraju. Lokalna wspólnota ekonomiczna, a nawet jej jednostkowy reprezentant także odczują korzyści wynikające z zależności pomiędzy biznesem podstawowym a wtórnym. Biznes podstawowy generuje powstawanie miejsc pracy w firmach z grupy biznesu wtórnego. Można przyjąć, że jedno miejsce pracy utworzone w firmie z grupy biznesu podstawowego powoduje powstanie do pięciu miejsc pracy w biznesie wtórnym, w zależności od tego ile razy te pieniądze obrócą się w ramach biznesu wtórnego. Stworzenie miejsca pracy w biznesie podstawowym to koszt do kilku milionów złotych. Wygenerowanie miejsca pracy w biznesie wtórnym jest o wiele tańsze. Wynika to m.in. z wysokości  kapitału, zasięgu firmy, jej obrotu i zysku. Niektóre państwa dopłacają do tworzenia nowych miejsc pracy w biznesie podstawowym. Dopłaty te mogą sięgać nawet 100 tysięcy euro na jedno miejsce pracy stworzone w tym biznesie. Biznes podstawowy jest w stanie zagwarantować trwały rozwój gospodarczy państwa. Jednak trzeba uruchomić mechanizmy do jego rozwoju. W Polsce co prawda mamy strefy ekonomiczne dla tego typu biznesu lecz one w 90% służą zagranicznym inwestorom. Natomiast polskie rodzime firmy z biznesu podstawowego pozbawione są zazwyczaj szczególnego traktowania. Chodzi tu na przykład o proinwestycyjny system podatkowy, łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych oraz do infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

Please follow and like us:

Rekomendowane artykuły

YouTube