Jeżeli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność jednoosobową, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Zgłoś się do projektu już dziś! Napisz do nas biuro@pomysloprzyszlosci.org

Współczesne realia biznesowe wymagają od przedsiębiorców szybkiego reagowania na zmiany i sprawnego wdrażania nowych rozwiązań. Aby podejmować dobre decyzje pod presją czasu, potrzeba nie tylko ogromnej wiedzy i mocnych nerwów, lecz także wieloletniego doświadczenia. Wyniki badań prowadzonych przez „The American Society for Training& Development” wskazują, iż ponad 75% przedsiębiorców uważa indywidualne porady doświadczonych specjalistów za jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na ich zawodowy sukces. Dziś bowiem prawie każda rola zawodowa wymaga rozumienia coraz
szerszego obszaru funkcjonowania firmy i nie tylko podążania za trendami rynkowymi, ale także ich kreowania. Co więcej, w czasach wymagających zwinnego wdrażania zmian i podejmowania trudnych decyzji rozwój umiejętności zarządzania poprzez klasyczne szkolenia może się okazać niewystarczający. Przedsiębiorca lub manager potrzebują bowiem nie tylko wiedzy, ale i porady, możliwości skonfrontowania swoich pomysłów z postronną, ale zaufaną osobą.
W związku z tym Fundacja realizuje projekt profesjonalnego i innowacyjnego doradztwa skierowanego dla przedsiębiorców oraz do młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, którzy zainteresowani są otwarciem swojej działalności gospodarczej. Celem jego jest profesjonalne doradztwo prowadzone przez przygotowanego doradcę, praktyka ze swojego obszaru biznesowego, który oprócz własnego doświadczenia biznesowego – wnosi do procesu także wiedzę praktyczną oraz techniki i narzędzia, które umożliwiają prowadzenie takiego procesu w sposób ustrukturyzowany i efektywny.

W odróżnieniu od coacha nasz doradca dzieli się nie tylko wiedzą ale też doświadczeniem.

YouTube