Celem Fundacji jest podejmowanie oraz wpieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju.

Cel ten Fundacja realizuje głównie poprzez zainteresowanie społeczeństwa polską wspólnotą gospodarczą. Pragniemy, aby Polacy byli nie tylko mieszkańcami kraju, ale aktywnie uczestniczyli w życiu gospodarczym wspólnoty ekonomicznej, jakim jest Państwo. Dążymy do tego, aby Polacy wiedzieli jak funkcjonować w wolnorynkowej i globalnej gospodarce, aby czerpać z tego jak największe korzyści.

Fundacja nie jest organizacją polityczną i nie reprezentuje żadnej z wybranych opcji politycznych. Jesteśmy grupą entuzjastów, którzy widzą szansę na rozwój gospodarczy Polski poprzez budowanie kapitału społecznego. Podejmujemy współpracę ze wszystkimi środowiskami, które są zainteresowane rozwojem gospodarczym naszego kraju.

Program obywatelskiej edukacji ekonomicznej realizowany przez Fundację oparty jest  na wieloletnich doświadczeniach rodzimych firm w konkurowaniu na rynku globalnym. Celami Fundacji są:

Rozwój gospodarczy kraju poprzez:

  1. Budowanie kapitału społecznego
  2. Działania w zakresie wyrównywania szans polskich przedsiębiorstw w konkurowaniu na rynku unijnym.
  3. Budowanie pozytywnego wizerunku obywateli dbających o rozwój gospodarczy kraju
  4. Zainteresowanie Polaków gospodarką i włączenie wszystkich grup społecznych w rozwój gospodarczy kraju i działania na rzecz budowania zamożności społeczeństwa polskiego. Dostarczenie wiedzy i narzędzi niezbędnych do świadomego funkcjonowania i życia w dynamicznie zmieniającej się gospodarce wolnorynkowej
  5. Budowanie pozytywnego wizerunku polskich przedsiębiorców.
  6. Zmiana świadomości polskich konsumentów.
  7. Wsparcie ekspansji zagranicznej polskich podmiotów. 

Chcemy, aby za rozwój naszego kraju wzięły odpowiedzialność wszystkie środowiska społeczne: politycy, przedsiębiorcy, media i środowiska opiniotwórcze, urzędnicy, pracownicy, konsumenci, a także wyborcy. Tylko wtedy możemy mieć realny wpływ na rozwój gospodarczy naszego kraju.

Fundatorami Fundacji  są założyciele polskich firm, które osiągnęły sukces za granicą lub w konkurowaniu z zagranicznymi koncernami.

YouTube