Okazuje się, że położenie geograficzne wpływa na intensywność i jakość gospodarczego rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw., a w efekcie danej wspólnoty ekonomicznej. Zysk firmy w w dużej mierze uzależniony jest od infrastruktury komunikacyjnej. Zasada jest prosta – jeśli masz do wyboru sklep z oknami, do którego dojedziesz autostradą w 10 minut, a sklep z z podobnym asortymentem, do którego prowadzi notoryczne zakorkowana droga – wybór jest oczywisty. Tak w znaczeniu wyboru jednostki jak i określonej wspólnoty gospodarczej.

Dla klienta tuż za ceną i jakością wybranego produktu stoi czas dostawy. Infrastruktura transportowa jest kluczowa dla rozwoju polskiej gospodarki. Klienci zagraniczni często płacą więcej w zamian za szybkie tempo realizacji zamówienia. Niezadowalający stan dróg powoduje, że zamiast wybierać urlop w Polsce gro z nas decyduje się na zagraniczne wycieczki samolotowe. Odpoczywając za granicą zostawiamy nasze pieniądze w obcej wspólnocie gospodarczej, a tym samy zubożamy nasz portfel nie tylko poprzez zakup wakacyjnych pamiątek, ale także w znaczeniu narodowy. Przyczyniamy się do obniżenia polskiego PKB. O wyborze Lazurowego Wybrzeża kosztem polskiego morza decyduje także nieodpowiednia infrastruktura turystyczna. Dodatkowe utrudnienia stanowią nadmierne obciążenia biurokratyczne oraz szkodliwa działalność pseudoekologów, którzy zasłaniając się obroną natury, ograniczają rozwój gospodarczy naszego kraju. Kontrowersję wzbudzają sytuacje, gdy decyzje o rozwoju infrastruktury turystycznej są hamowane przez niejednokrotnie, nieracjonalne powody wskazywane przez urzędy i organizacje zajmujące się ochroną środowiska.

Przyczyną braku dynamizmu w rozwoju polskiego biznesu są „luki” w infrastrukturze biznesowej, do których można zaliczyć deficyt kompetencji menadżerskich oraz ograniczony dostęp do wiedzy. Konieczne jest tutaj ożywienie współpracy oraz silniejsze zintegrowanie rynku pracy z edukacją. Zarówno w kontekście merytorycznym- w obszarze transferu wiedzy czy korzystania z dobrych praktyk oraz technicznym- umożliwiającym przepływ wiedzy. Poprawy wymagają zaplecza targowo- wystawiennicze i kongresowe. Trzeba pamiętać,  że są one jednocześnie mocnym filarem rozwoju gospodarczego, warunkowanego przez przemysł targowy. Uczestnicy targów korzystają bowiem z szeregu dodatkowych usług, wspierając tym samym lokalny biznes.

Motorem usprawniającym rozwój ekonomiczny naszego kraju jest także infrastruktura społeczna. Rozwiązaniem sprzyjającym wzrostowi kapitału społecznego według autorów raportu „Wspólnie budujmy naszą zamożność” jest wprowadzenie płatnych usług medycznych dla zagranicznych klientów. Dzięki temu odwiedzający nasz kraj turyści mogliby zasilać narodowy portfel i przyczyniać się do wzrostu polskiego PKB.

Please follow and like us:

Rekomendowane artykuły

YouTube