Monika Nowacka-Bogaczyk

Trzy złote rady dla młodego przedsiębiorcy. O czym nigdy nie może zapomnieć prowadząc swój biznes? Na co powinien zwrócić szczególną uwagę? 

Analizując swoje doświadczenie i branże szkoleniową, zauważam, że ważne jest budowanie relacji.
Z usługą szkoleniową jest trochę jak np. z usługą w branży beauty. Owszem, jakość wykonanej usługi jest bardzo ważna, ale podobnie ważna jest atmosfera, poczucie komforty, pewna sympatia do prawdziwego. Jeżeli zbudujemy z klientem relacje opartą na marce, na którą składa się jakość i dobra atmosfera oparta na zaufaniu, to będzie do nas wracać. Kolejna sprawa to odwaga. Ciężko podejmować decyzje o założeniu biznesu, trudno wchodzi się w buty osoby zarządzającej firmą. Pojawia się strach przed porażką, brakiem klientów, pieniędzy. To zły doradca. Powoduje, że się nie rozwijamy i nie czerpiemy satysfakcji z codziennej pracy. Umiejętność szukania środków. Oczywistym jest, że młody przedsiębiorca potrzebuje zaplecza finansowego. Warto sięgać po dostępne środki. Korzystać z różnych forma dotacji, dofinansowań, programów w ramach różnych źródeł finansowania.

Jakie są największe – w odniesieniu do Państwa doświadczeń w Państwa branży – ryzyka i jak sobie z nimi radzić?

Realizujemy projekty w całej Polsce. Adresatami są różne grupy. Szkolimy pracowników firm, prezesów, fachowców, ale również bezrobotnych. Ta ostatnia grupa wymaga największej uważności. Projekty zakładają zwyczajowo określone pułapy rekrutacyjne. Bywa, że w przypadku tej ostatniej grupy jego osiągnięcie, to wymagające zadanie. Nie każda osoba pozostająca bez pracy dąży docelowo do zmiany swojego statusu, a szkolenia nie są dla niej priorytetem. Oczywiście zapewniamy w projekcie pełne wsparcie. Chcemy pomóc osobom bezrobotnym dokonać mentalnej zmiany i otworzyć ich na nowe możliwości. Współpracujemy z wyspecjalizowaną kadrą psychologów, doradców zawodowych
i pośredników pracy. 

Jak być skutecznym? Czyli jak docierać z informacją i ofertą do współczesnego klienta na przykładzie Państwa branży? Jak budować długofalowe relacje?

Pomimo, ze życie, na wielu jego płaszczyznach przenosimy do sieci, to jednak w naszej branży marketing szeptany ma ogromną moc sprawczą. System rekomendacji i relacji sprawdza się doskonale. Ponadto realizując projekt powierzamy rekrutację w ręce przygotowanych do tego i wyposażonych w niezbędne narzędzia – osób. Osoby tzw. pierwszego kontaktu, są cechują się otwartością, życzliwością, umiejętnością komunikacji z różnymi ludźmi. To oni jako pierwsi bujdą relacje, stając się reklama
i jednocześnie marką naszej organizacji,

YouTube