O PROJEKCIE

ZaMożnaPolska to projekt społeczny, którego celem jest poprawa świadomości gospodarczej obywateli i wspólna praca na rzecz dobrobytu w kraju. Inicjatywa jest realizowana dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO”.

Projekt jest realizowany przez Fundację Pomyśl o przyszłości, której celem jest podejmowanie oraz wpieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Cel ten Fundacja realizuje głównie poprzez zainteresowanie społeczeństwa polską wspólnotą gospodarczą. Pragniemy, aby Polacy byli nie tylko mieszkańcami kraju, ale aktywnie uczestniczyli w życiu gospodarczym wspólnoty ekonomicznej, jakim jest Państwo. Dążymy do tego, aby Polacy wiedzieli jak funkcjonować w wolnorynkowej i globalnej gospodarce, aby czerpać z tego jak największe korzyści.

MATERIAŁY EDUKACYJNE